Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện được xét cấp học bổng
Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện được xét cấp học bổng
  Ngày đăng : 09/03/2017 Lượt xem:  3168

Để chuẩn bị báo cáo Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm 2016-2017, Phòng Đào tạo gửi danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện được xét cấp học bổng. Đề nghị các Khoa, Viện và sinh viên kiểm tra lại các thông tin của sinh viên thuộc Khoa, Viện quản lý, mọi thắc mắc liên hệ đồng chí Lê Phú Mạnh, ban Quản lý đào tạo để được giải đáp, thời gian: Từ ngày 09/3/2017 đến hết ngày 13/3/2017./.

Xem danh sách tại đây

Quay Về