Thông báo
Thông báo v/v điều chỉnh Thời khóa biểu, tổ chức đăng ký offline một số học phần đối với các lớp DS
Hướng dẫn thực hiện tổ chức đào tạo lớp Kỹ sư tài năng ngành CNTT cho SV đại học khóa 16 trở đi
Thông báo v/v tổ chức các buổi sinh hoạt lớp cho SV hệ dân sự học kỳ 2 năm học 2017-2018
Thông báo v/v hủy, bổ sung một số học phần và lịch đăng ký học đợt 2 trong HK 2 năm học 2017-2018
Thông báo danh sách thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
Thông báo tổ chức giao đồ án tốt nghiệp cho SV Khóa 12 và các khóa (diện tốt nghiệp chậm, học vượt)
Thông báo danh sách sinh viên còn nợ môn tính đến hết ngày 09/01/2017
Lịch thi Tiếng Anh đầu vào học B11 (đợt thi 1/2018)
Thông báo danh sách thi môn Công tác quốc phòng và an ninh
Thông báo danh sách thi môn Lý thuyết xác suất thống kê
Thông báo tổ chức học ghép cho sinh viên cao đẳng các khóa 15, 16, 17
Thời khóa biểu Khóa 13 ngành Công nghệ thông tin - Học kỳ 2, năm học 2017-2018
Thời khóa biểu Hệ dân sự Khóa 13, 14, 15, 16 - Học kỳ 2, năm học 2017-2018
Kế hoạch thu nhận giáo trình, tài liệu HK 1 và cho mượn giáo trình, tài liệu HK 2 năm học 2017-2018
Quyết định cho phép 07 SV Hệ cao đẳng dân sự diện đình chỉ học tập được tiếp tục học tập
Quyết định cho phép 96 SV hệ kỹ sư dân sự diện đình chỉ học tập được tiếp tục học tập
Thông báo danh sách thi môn Toán chuyên đề (thông báo lại)
Thông báo danh sách thi môn Hiểu biết về Quân binh chủng
Thông báo danh sách thi môn Hình giải tích và đại số tuyến tính
Thông báo v/v mở các lớp Tiếng Anh ôn thi trình độ B1 cho học viên cao học tại Học viện
Trang 1 trong 51Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối