Thông báo
Thời khóa biểu học kỳ phụ, học kỳ 2 năm học 2017-2018
Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2018
Thông báo về việc đăng ký bổ sung cho sinh viên Khóa 12 và các khóa tốt nghiệp chậm trong học kỳ phụ
Thông báo về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt tháng 3/2018
Kế hoạch về việc tổ chức học kỳ phụ Học kỳ 2, năm học 2017-2018
Thông báo v/v tổ chức thi kết thúc các học phần học lại cho đối tượng sinh viên cao đẳng
Thời khóa biểu Tiếng Anh trình độ B2 Lớp cán bộ, giáo viên năm 2018
Thông báo thu lệ phí làm đồ án tốt nghiệp đối với SV khóa 12 - Hệ kỹ sư dân sự
Thông báo v/v thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp cho SV Khóa 12 - Hệ kỹ sư dân sự
Thông báo v/v thu học phí HK 2 năm học 2017-2018 đối với các khóa đào tạo cao đẳng và đại học
Thông báo v/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 đối với các khóa đào tạo liên thông, văn bằng 2
Thông báo danh sách thu học phí học kỳ 2, năm học 2017 - 2018
Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực của học viên khóa 53 đợt thi tháng 9/2017
Thông báo v/v tổ chức học kỳ phụ học kỳ 2, năm học 2017 - 2018
Hướng dẫn thực hiện "Quy định tổ chức đào tạo đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cho học viên, sinh viên"
Thông báo về việc tuyển sinh sau đại học năm 2018
Lịch thi Tiếng Anh B12 (ngày thi 27/01/2018) và danh sách thi Tiếng Anh trình độ B1
Thông báo v/v nhận Thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm 2018
Thông báo v/v điều chỉnh Thời khóa biểu, tổ chức đăng ký offline một số học phần đối với các lớp DS
Hướng dẫn thực hiện tổ chức đào tạo lớp Kỹ sư tài năng ngành CNTT cho SV đại học khóa 16 trở đi
Trang 1 trong 52Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối