Phòng Chính trị tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn năm 2018

   Thực hiện Kế hoạch Số 4250/KH-CT ngày 22 tháng 11 năm 2018 đã được Thủ trưởng Học viện KTQS phê duyệt, từ ngày 01 đến 02/12/2018, cơ quan Chính trị đã tổ chức Lớp Tập huấn cán bộ Đoàn năm 2018. Đến dự và chỉ đạo buổi khai mạc có Đại tá Nguyễn Minh Thắng - Chủ nhiệm Chính trị, Đại tá Cao Trung Hà - Phó Chủ nhiệm Chính trị; đại biểu Ban Tuyên huấn, Ban Thanh niên/Phòng Chính trị và các đồng chí cán bộ Đoàn thuộc 23 tổ chức Đoàn cơ sở trong toàn Học viện.

P1THĐ2

     Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Minh Thắng cho rằng, trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; sự sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức Đoàn; sự phấn đấu nỗ lực vươn lên của cán bộ, đoàn viên thanh niên, phong trào Thanh niên trong Học viện tiếp tục phát triển vững chắc. Hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo khoa học, thi Olympic luôn được các tổ chức Đoàn coi trọng, đầu tư và đổi mới phương thức hoạt động; các mô hình Câu lạc bộ Học thuật, Tổ Phương pháp học tập đã từng bước khẳng định tính hiệu quả; hoạt động đào tạo, rèn luyện kỹ năng, xây dựng nếp sống văn hóa được các tổ chức Đoàn quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đoàn viên thanh niên rèn luyện và phát triển toàn diện.

     Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế mà tổ chức Đoàn thanh niên cần khắc phục trong thời gian tới như: Vai trò của các tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên còn bị động, do đó chưa kịp thời định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, dẫn đến còn có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật phải xử lý; nội dung, hình thức hoạt động của một số tổ chức Đoàn còn đơn điệu, các mô hình học tập, rèn luyện tiêu biểu hoạt động chưa hiệu quả.

     Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị tỏ ý mong muốn trong những năm tới, trước thách thức các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, sự tác động của cuộc CMCN 4.0, yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới, cán bộ Đoàn cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, đồng thời biết tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên. Đồng chí khẳng định, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác Đoàn là vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho các đồng chí cán bộ Đoàn; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động phong trào Thanh niên.

     Trong thời gian 2 ngày, Lớp Tập huấn đã được giới thiệu các nội dung về: Tiêu chí đánh giá và chế độ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Quân đội; Quy định hệ thống văn kiện, sổ sách công tác Đoàn trong Quân đội; Tổ chức triển khai tham dự Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội theo thông tư mới của Bộ Quốc phòng; Nội dung, hình thức đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Kỹ năng tổ chức hoạt động thanh niên: Kỹ năng sống, lãnh đạo, giao tiếp, xử lý tình huống; Một số kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể: Diễn đàn, tọa đàm thanh niên, hội trại, múa hát, dạ hội…

     Đồng thời với các nội dung được giới thiệu trên lớp, Lớp Tập huấn còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thi đấu giao hữu thể thao,… qua đó tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

P1THĐ3

     Lớp Tập huấn đã bế mạc vào chiều 02/12/2018. Với những kiến thức, kinh nghiệm đã được học tập, tin tưởng rằng, mỗi cán bộ Đoàn của Học viện sẽ trở thành những tấm gương nhiệt huyết, mẫu mực, những thủ lĩnh của phong trào Đoàn - Hội, góp phần đưa hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên Học viện phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và Học viện.

Ban Thanh niên - P1

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO