Bộ môn Xây dựng Công trình quốc phòng chức buổi Seminar LATS cho NCS Lê Hải Dương

    Sáng 09/01/2019, Bộ môn Xây dựng Công trình quốc phòng - Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt đã tổ chức buổi seminar luận án tiến sĩ (LATS) cho NCS Lê Hải Dương - Khóa 33 với đề tài “Nghiên cứu tính toán kết cấu công sự chịu tác dụng tải trọng nổ có kể đến tính phi tuyến của kết cấu và môi trường”, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt, mã số 62.58.02.06 do Đại tá PGS. TS Nguyễn Trí Tá/Học viện KTQS hướng dẫn.

    Dự buổi bảo vệ có các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Xây dựng công trình đến từ các trường đại học và Viện nghiên cứu lớn như: GS. TSKH Đào Huy Bích (Đại học Quốc gia Hà Nội); GS. TSKH Nguyễn Đăng Bích (Viện KHCN Xây dựng); GS. TS Nguyễn Mạnh Yên (Đại học Xây dựng); GS. TS Nguyễn Quốc Bảo, GS. TS Đỗ Như Tráng (Đại học Công nghệ Giao thông vận tải); GS. TS Nguyễn Văn Lệ (Đại học Thủy lợi); Đại tá GS. TS Vũ Đình Lợi, Thượng tá GS. TS Nguyễn Thái Chung, Đại tá PGS. TS Đàm Trọng Thắng, Đại tá PGS. TS Nguyễn Tương Lai (Học viện KTQS) cùng cán bộ, giáo viên và NCS của Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt.

    Nội dung luận án của NCS Lê Hải Dương tập trung nghiên cứu bài toán tương tác giữa kết cấu công sự bằng tôn lượn sóng với môi trường khi chịu tác dụng của tải trọng nổ và có xét đến tính phi tuyến của vật liệu kết cấu cũng như môi trường. NCS đã kết hợp giữa thử nghiệm số với nổ thực nghiệm tại thao trường để đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu công sự cũng như ảnh hưởng của các tham số kết cấu, môi trường, tải trọng đến sự làm việc của kết cấu công sự trong thực tế.

v2seminar

    Tại buổi Seminar, các nhà khoa học đều đánh giá nội dung luận án của NCS Lê Hải Dương là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Luận án đã xây dựng được mô hình, thuật toán và nghiên cứu áp dụng phần mềm ANSYS để giải bài toán tương tác giữa kết cấu công sự tôn lượn sóng với môi trường. Qua đó đánh giá ảnh hưởng của các tham số kết cấu, bom đạn, môi trường đến trạng thái ứng suất - biến dạng của kết cấu công sự. Đặc biệt, các kết quả thí nghiệm của NCS được thực hiện tại thao trường có độ tin cậy cao. Từ những kết quả thí nghiệm này, NCS và cán bộ hướng dẫn đã kiểm chứng được tính đồng bộ của công sự, độ tin cậy của chương trình, thuật toán, mô hình tính và phần mềm áp dụng tính toán. NCS cũng đã công bố 04 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín.

    Buổi seminar đã diễn ra nghiêm túc, chất lượng với sự góp ý, trao đổi thẳng thắn từ các nhà khoa học cũng như sự nghiêm túc tiếp thu của NCS. Tất cả các ý kiến đều nhất trí cho NCS Lê Hải Dương được bảo vệ LATS cấp cơ sở sau khi chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các nhà khoa học.

Tạ Quang Chiến - V2

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO