Khoa Chỉ huy Tham mưu Kỹ thuật tổ chức bảo vệ LATS cấp cơ sở cho NCS Khóa 35 Trịnh Thế Phương

     Chiều 25/12/2018, Khoa Chỉ huy Tham mưu Kỹ thuật đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trịnh Thế Phương - Khóa 35, Chuyên ngành Chỉ huy, Quản lý kỹ thuật với đề tài “Nghiên cứu bảo đảm kỹ thuật chiến dịch phòng ngự trong tác chiến phòng thủ quân khu” (mã số 9.86.02.20) do PGS. TS Hồ Đức Vinh hướng dẫn.

     Hội đồng đánh giá gồm có: PGS. TS Hoàng Ngọc An - Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS Đỗ Bằng Đoàn - Học viện KTQS, Phản biện 1; PGS. TS Nguyễn Văn Sơn - Học viện Quốc phòng, Phản biện 2; PGS. TS Phạm Dũng Tiến - Tổng cục Kỹ thuật, Ủy viên; PGS. TS Phí Văn Tuấn - Học viện KTQS, Ủy viên; PGS. TS Vũ Văn Kiểu - Viện Chiến lược Quốc phòng/Bộ Quốc phòng, Ủy viên; TS Lê Văn Tọa - Học viện KTQS, Thư ký.

K7LATSPcopy

     Đề tài phù hợp với chuyên ngành Chỉ huy, Quản lý kỹ thuật; mã số 9.86.02.20 theo Quyết định 2329/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 09/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung luận án phù hợp với tên đề tài, không trùng lặp với các công trình đã công bố trong và ngoài nước. Nghiên cứu sinh đã viết 07 bài báo thể hiện kết quả nghiên cứu của luận án công bố trên các tạp chí khoa học trong nước.

     Trong buổi bảo vệ luận án, các nhà khoa học đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của NCS Trịnh Thế Phương và đưa ra nhiều ý kiến phản biện. NCS đã giải đáp những câu hỏi do Hội đồng đặt ra, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng và các chuyên gia để tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa hoàn thiện nội dung luận án.

     Kết quả với số phiếu tán thành 7/7, Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở nhất trí đề nghị Học viện KTQS xét và cho phép NCS Trịnh Thế Phương được bảo vệ LATS cấp Học viện sau khi đã bổ sung và sửa chữa theo kết luận của Hội đồng.

Nguyễn Văn Hóa - Khoa CHTMKT 

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO