Học viện tổ chức Lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh

     Thực hiện kết luận của Thủ trưởng Học viện tại Hội nghị rút kinh nghiệm về thí điểm giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ và thi tốt nghiệp ngoại ngữ cho học viên quân sự, từ ngày 26 đến 30/11/2018, Phòng Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức Lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh cho giáo viên. Tham gia giảng dạy lớp học là giáo viên bản ngữ hiện đang công tác tại Hội đồng Anh (British Council).

     Khóa học Phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh - Academic Teaching Excellence (ATE) trang bị kiến thức và kỹ năng giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh cho đối tượng giảng viên không phải là người bản ngữ; phương pháp sư phạm, năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh để giảng dạy hiệu quả, thực hành soạn giáo án và giảng dạy có đánh giá phản hồi; chuẩn bị nguồn lực về giáo viên dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ cho các lớp học do Học viện hoặc Trung tâm ngoại ngữ/Phòng Đào tạo tổ chức, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các đơn vị trong toàn quân.

P2BDTA2

     Tại Lớp ATE, các chuyên gia trình bày những nội dung chính như: Phương pháp giảng dạy và chiến thuật giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh; phân tích nhu cầu và sự tham gia học ngoại ngữ của sinh viên; thực hành giảng mẫu, phản hồi, giao tiếp trong các seminar nhỏ; xây dựng cộng đồng học tập có tính tương tác; tăng cường kỹ năng tiếng Anh. Học viên của lớp là cán bộ, giáo viên các Khoa chuyên ngành đạt trình độ tiếng Anh B2 trở lên, có khả năng giao tiếp, ứng xử và làm việc bằng tiếng Anh tốt.

     Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho Lớp ATE chứng tỏ sự quyết tâm của Học viện KTQS trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên Học viện nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Hy vọng những kiến thức bổ ích thu được từ lớp học sẽ là cơ sở để các giáo viên nâng cao chất lượng, phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh cho đối tượng học viên, sinh viên Học viện trong thời gian tới.

Bùi Đức Quý - P2

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO