Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-net) tuyển dụng nhân sự

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chịu trách nhiệm phát triển, quản lý, khai thác toàn bộ Hạ tầng mạng và các hệ thống nền tảng cung cấp dịch vụ của VNPT. Hiện nay Tổng công ty đang có nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị hệ thống và an ninh mạng:

  • Chuyên viên IT/Quản trị hệ thống: 5 người.
  • Chuyên viên An ninh mạng: 5 người.
  • Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội.
  • Chi tiết xem tại file đính kèm

Tệp tin đính kèm

  1. Thôngbáotuyểndụng2018.pdf 11/30/2018 8:40:29 AM

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO