Học viện tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Xây dựng do Khoa CHTMKT chủ trì

     Tham gia Hội đồng nghiệm thu có: Đại tá PGS. TS Hoàng Ngọc An - Chủ nhiệm Khoa CHTMKT, Chủ tịch Hội đồng; Đại tá PGS. TS Hồ Đức Vinh - Chủ nhiệm Bộ môn Bảo đảm Kỹ thuật Hậu Cần/Khoa CHTMKT - Thư ký; Đại tá PGS. TS Nguyễn Trí Tá - Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt - Ủy viên, Phản biện 1; Đại tá PGS. TS Nguyễn Trọng Dân - Giáo viên Khoa CHTMKT, Ủy viên, Phản biện 2; Đại tá PGS. TS Nguyễn Thái Dũng - Chủ nhiệm Khoa Vũ khí, Ủy viên; Đại tá TS Mai Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Khoa học Quân sự - Ủy viên; ThS Nguyễn Hải Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

K7NT

     Tại buổi nghiệm thu, thay mặt ban đề tài, Đại tá PGS. TS Nguyễn Phú Vinh đã báo cáo nội dung và kết quả nghiên cứu của nhóm. Đề tài đã nghiên cứu tổng quan về công tác tổ chức, quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại các hệ thống kinh tế ngành. Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn tiêu chí đánh giá chất lượng công tác tổ chức, quản lý hoạt động khoa học công nghệ của các Bộ Kinh tế ngành. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác tổ chức, quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Xây dựng.

     Sau khi nghe đồng chí Chủ nhiệm đề tài báo cáo và trả lời câu hỏi chất vấn, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu mà nhóm đề tài đã đạt được. Đề tài đã được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc, các kết quả báo cáo đáng tin cậy, đã nghiên cứu. xây dựng, đề xuất Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác tổ chức hoạt động KHCN  và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác quản lý hoạt động KHCN của Bộ Xây dựng.

     Kết luận tại buổi làm việc, Hội đồng thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí quản lý hoạt động khoa học công nghệ của các Bộ Kinh tế ngành” và đề nghị nhóm đề tài nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ cần thiết để sớm bảo vệ cấp Bộ Xây dựng.

Nguyễn Phi Nga - K7

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO