Thông báo lịch thi và danh sách phòng thi Tiếng Anh trình độ B1 (đợt thi ngày 24/11/2018)

Tệp tin đính kèm

  1. DS_ThiB1_24112018_Chinhthuc.xlsx 11/22/2018 4:05:08 PM
  2. LichthiTiengAnhB1(24112018).doc 11/22/2018 4:05:13 PM

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO