Thông báo chi trả tiền Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho sinh viên dân sự thuộc diện chính sách

THÔNG BÁO

      Căn cứ Quyết định số 3950/QĐ-HV ngày 07/11/18 của Giám đốc Học viện KTQS, ban Tài chính chi trả tiền Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho sinh viên dân sự thuộc diện chính sách.
      Thời gian: 21/11/2018 – 29/11/2018 (Thứ 6 không giao dịch).
      Sáng:    8h-11h.
      Chiều: 13h30-15h30.
      Chú ý: Khi đến nhận tiền MGHP mang theo thẻ sinh viên  photo./.
 

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO