Học viện tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm công tác hướng dẫn thực tập và làm đồ án tốt nghiệp cho học viên, sinh viên

     Vừa qua, tại Phòng họp nhà S4, Học viện KTQS đã tổ chức buổi Hội thảo rút kinh nghiệm công tác hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp cho học viên, sinh viên. Buổi Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Công Định - Giám đốc Học viện cùng sự tham dự của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn Học viện.

ĐATN

     Hội thảo đã tập trung đánh giá kết quả công tác tổ chức thực tập tốt nghiệp của học viên, sinh viên giai đoạn 2015 - 2018. Trong những năm qua, Học viện tiếp tục triển khai nghiêm túc Quyết định Số: 2033/2001/QĐ - BQP ngày 30/8/2001 của Bộ Quốc phòng về ban hành quy chế thực tập của học viên, sinh viên tại các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và Trung học trong quân đội. Lãnh đạo chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thực tập, củng cố kiến thức, kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn của học viên, sinh viên trên cơ sở chức trách được giao, làm cơ sở bổ sung, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thực tập tốt nghiệp giúp học viên, sinh viên có cơ hội tiếp cận nhanh với vũ khí trang bị công nghệ mới tại các đơn vị. Nội dung thực tập cuối khóa gồm: Thực tập tốt nghiệp kỹ sư về khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật chuyên ngành; thực tập chức trách nhiệm vụ như: Trợ lý kỹ thuật, Trợ lý cơ quan kỹ thuật, Trạm trưởng trạm sửa chữa, Trung đội trưởng, Phó Đại đội trưởng phụ trách kỹ thuật, Trưởng ngành... Phòng Đào tạo đã thường xuyên phối hợp với các Khoa, Viện, Trung tâm bám nắm học viên, sinh viên trong quá trình thực tập, kiểm tra đánh giá chất lượng kịp thời điều chỉnh kế hoạch thực tập cho phù hợp với điều kiện của đơn vị.

     Cũng Tại Hội thảo lần này, các Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn đã tham gia báo cáo tham luận, trình bày về kinh nghiệm hướng dẫn đánh giá năng lực học viên khi thực hiện đồ án tốt nghiệp theo nhóm.

     Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Phòng Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các Khoa, Viện, Trung tâm chủ động hơn nữa trong việc gửi kế hoạch liên hệ thực tập của học viên, sinh viên đến các đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra tiến độ để có đánh giá thực chất hơn nữa trong quá trình học viên thực tập, khuyến khích chia nhóm thực tập để bám sát với tình hình thực tiễn, điều chỉnh thời gian thực tập cho phù hợp với kế hoạch công tác từng thời điểm trong năm học của các đơn vị để nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu của học viên, sinh viên.

     Thời gian thực tập đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình rèn luyện, trưởng thành của học viên, sinh viên Học viện KTQS. Đó chính là “trường học thực tiễn sinh động nhất” đối với học viên, sinh viên trước ngưỡng cửa lập nghiệp, vì vậy cần có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thủ trưởng các cấp cũng như sự phối hợp của các cơ quan chức năng, ban, ngành trong Học viện. Những ý kiến chỉ đạo kịp thời, sát đúng của Thủ trưởng cùng những kinh nghiệm rút ra từ Hội thảo sẽ là cơ sở để Phòng Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị trong Học viện có sự phối hợp chặt chẽ qua đó nâng cao hiệu quả thực tập tại các đơn vị của học viên, sinh viên.

Bùi Đức Quý - P2

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO