Viện Công nghệ Mô phỏng thông qua đề xuất nội dung đầu tư theo mô hình Nhà trường thông minh tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4

     Thực hiện Kế hoạch Số 2761 /KH- KT ngày 27 tháng 8 của Học viện, ngày 17/9, tại Viện Công nghệ Mô phỏng, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện đã họp thông qua đề xuất nội dung đầu tư theo mô hình Nhà trường thông minh tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4.

v1tinthang91

     Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Viện Công nghệ Mô phỏng đã nhận thức sâu sắc nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng tiềm lực về công nghệ mô phỏng, một trong những công nghệ mũi nhọn trong cuộc CMCN lần thứ 4. Trong quá trình xây dựng đề xuất, Viện đã bám sát chủ trương, đặt hiệu quả đầu tư lên hàng đầu, đảm bảo tính hiện đại, đồng bộ, gắn với nhiệm vụ của Viện trong Chương trình hành động của Học viện đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN lần thứ 4, phù hợp với định hướng nghiên cứu phát triển của Viện. Tất cả các hạng mục đề xuất đều phải có phương án khai thác khả thi, gắn trách nhiệm khai thác hiệu quả đến từng phòng chuyên môn, nhóm dự án.

     Các đề xuất đầu tư đều hướng tới mục tiêu làm chủ những công nghệ mới đối với lĩnh vực công nghệ mô phỏng để phục vụ đào tạo trong Học viện và phát triển sản phẩm ứng dụng phục vụ huấn luyện, đào tạo trong phạm vi toàn quân. Các hạng mục đầu tư không những tập trung vào công cụ để nghiên cứu phát triển sản phẩm phục vụ huấn luyện kỹ thuật làm chủ vũ khí trang bị mà còn đặt trọng tâm vào phát triển các ứng dụng huấn luyện chiến thuật và diễn tập từ cấp phân đội nhỏ đến cấp trung, sư đoàn. Định hướng này hoàn toàn phù hợp với nội dung số 5 (ưu tiên ứng dụng công nghệ mô phỏng  trong huấn luyện, đào tạo) thuộc Kế hoạch hành động của hệ thống nhà trường quân đội trước tác động của cuộc CMCN lần thứ 4 giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo.

     Đề xuất đầu tư lần này còn có một ý nghĩa quan trọng khác, đó là bổ sung một nguồn lực đáng kể để Viện Công nghệ Mô phỏng thực hiện thành công đề án tự chủ.

v1tinthang92

     Kết thúc buổi họp, PGS.TS Mai Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng kết luận và lấy biểu quyết thông qua của tất cả các thành viên trong Hội đồng. Hội đồng đã thống nhất các hạng mục đề xuất, làm cơ sở để Viện Công nghệ Mô phỏng hoàn thiện Báo cáo đề xuất trình cơ quan cấp trên.

Trương Khánh Nghĩa - V1

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO