Khoa CNTT tổ chức nghiệm thu đề tài định hướng cấp Học viện

     Ngày 20/8, Hội đồng Khoa học cấp Học viện doThiếu tướng, GS. TS Nguyễn Lạc Hồng - Phó Giám đốc Học viện KTQS làm Chủ tịch đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu 02 đề tài gồm: “Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Học viện KTQS” do PGS. TS Ngô Thành Long chủ trì và “Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý khoa học công nghệ trong Học viện KTQS” do ThS Nguyễn Mậu Uyên chủ trì.

K12nghiemthu1

Hội đồng bảo về đề tài

     Hai đề tài đều nằm trong khuôn khổ của đề tài định hướng cấp Học viện nhằm xây dựng Chương trình Quản lý khoa học công nghệ quân sự phù hợp với quy định của Học viện KTQS trên cơ sở hạ tầng mạng nội bộ hiện tại của Học viện, đồng thời nghiên cứu tích hợp với các hệ thống khác đang hoạt động tại Học viện.

     Từ thực tế cho thấy, công tác quản lý khoa học công nghệ tại Học viện đến nay vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế như các báo cáo còn làm đơn lẻ; khó tổng hợp dữ liệu đơn vị các cấp; việc tổng hợp dữ liệu chỉ thực hiện được theo định kỳ; thực hiện các báo cáo tổng hợp theo các cách nhìn khác nhau mất thời gian thực hiện; khả năng xác định về nhân lực và xu hướng theo thời gian khó khăn; thiếu sự liên kết với các hệ thống quản lý khác trong Học viện.

     Trên cơ sở phân tích hoạt động KHCN tại Học viện, phân tích các mô hình dữ liệu, đối tượng của hệ thống, cùng khả năng tích hợp với hệ thống khác…, các tác giả đã đưa ra các giải pháp phù hợp đáp ứng các tiêu chí đề ra. Tại buổi bảo vệ, các tác giả đã báo cáo làm rõ kết quả nghiên cứu, chỉ ra những mặt đã làm được và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

k12nghiemthu2

Trung tá Nguyễn Mậu Uyên báo cáo kết quả của đề tài trước hội đồng

      Thay mặt hội đồng, Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Lạc Hồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các đề tài và công sức của nhóm nghiên cứu. Hội đồng đánh giá sản phẩm của đề tài đáp ứng được cơ bản nhu cầu khai báo tải giảng của cán bộ giáo viên và cho phép các cấp quản lý có cái nhìn tổng quát về hoạt động của giáo viên và tình hình hoạt động khoa học nói chung. Kiến nghị sản phẩm cần chuẩn hóa để có thể kết nối với hệ thống khác trong Học viện tốt hơn như các hệ thống quản lý của Phòng Đào tạo, Phòng Kỹ thuật tạo ra khả năng quản lý đồng bộ và thống nhất trong toàn Học viện.

     Hội đồng nhất trí đánh giá kết quả của 02 đề tài đạt loại Khá.

Trung Tín – K12

 

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO