Mẫu biểu giải quyết thủ tục hành chính sinh viên

Sinh viên giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng 304, Nhà S4, Ban Thanh niên, Phòng Chính trị.

Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

Buổi sáng : 7h30 - 10h30.

Buổi chiều:13h30 - 16h00. (Trừ ngày nghỉ, ngày Lễ).

Tệp tin đính kèm

  1. Tải_mẫu_biểu_tại_đây.doc 4/24/2018 3:16:47 PM

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO