Đào tạo cán bộ kỹ thuật quân sự sát thực tế


Học viên Học viện Kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng) trong giờ học thực hành.

Những năm qua, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) (Bộ Quốc phòng) đã vượt lên khó khăn, đào tạo cán bộ KTQS sát thực tế, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, trở thành trung tâm đào tạo cán bộ kỹ thuật hàng đầu, trường đại học trọng điểm quốc gia.

Đại tá, PGS,TS Lê Minh Thái, Phó Giám đốc Học viện KTQS cho biết: Thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện hôm nay luôn tự hào về mái trường anh hùng, có bề dày truyền thống vẻ vang, là "cái nôi" đào tạo kỹ sư quân sự (KSQS). Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện đã vượt lên mọi khó khăn, thử thách, đào tạo cho toàn quân gần 20 nghìn cán bộ KTQS có trình độ đại học và sau đại học; hàng nghìn cán bộ được bổ túc, bồi dưỡng kiến thức về khoa học, công nghệ, vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, công tác chỉ huy tham mưu, quản lý kỹ thuật..., góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bên cạnh những VKTBKT thuộc thế hệ cũ, Quân đội được đầu tư mua sắm nhiều chủng loại VKTBKT mới, hiện đại. Bởi vậy, những năm qua, Học viện đã phát triển nhiều chuyên ngành, loại hình đào tạo, số lượng học viên đông... Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cán bộ KTQS, nhất là đào tạo KSQS. Trong đó, đã chuyển đổi 47 chương trình đào tạo (CTĐT) KSQS, chuyển cấp, văn bằng hai từ niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Xây dựng, chuẩn hóa nội dung, CTĐT; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện bản lĩnh, tác phong của người chỉ huy, nâng cao năng lực thực hành cho học viên..., để học viên đào tạo KSQS khi tốt nghiệp ra trường hoàn thành mục tiêu: "Sĩ quan - Kỹ sư - Đảng viên".

Cùng với đó, Học viện còn đào tạo, bồi dưỡng nhiều lớp ngắn hạn về khai thác, sử dụng VKTBKT mới cho các quân chủng, binh chủng và đã đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội. Đồng thời, Học viện chủ động xây dựng CTĐT dài hạn, chuyển loại mới thuộc các lĩnh vực: Động cơ phản lực, ra-đa, an toàn thông tin, tua bin khí, hệ thống và tổ hợp thủy âm... Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các trang thiết bị, VKTBKT. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ; gắn hoạt động đào tạo với NCKH; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, NCKH các trường đại học trong nước và quốc tế.

35 năm gắn bó với Học viện, Đại tá TS Nguyễn Mạnh Cường, Chủ nhiệm Bộ môn Ra-đa (Khoa Vô tuyến điện tử), cho biết: Để đào tạo cán bộ KTQS sát thực tế, hằng năm, Học viện đã cử các đoàn công tác đến đơn vị thuộc các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng để tìm hiểu về tổ chức biên chế, VKTBKT, công tác kỹ thuật; sưu tầm tài liệu về VKTBKT mới và khảo sát chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật do Học viện đào tạo về công tác tại các đơn vị. Từ ý kiến phản hồi của các đơn vị về "sản phẩm đầu ra" hệ đào tạo KSQS của Học viện khi ra trường, bên cạnh ưu điểm vẫn còn những bất cập, đó là: Kiến thức tổng hợp về quản lý, tính quyết đoán và bản lĩnh chỉ huy bộ đội, năng lực thực hành còn hạn chế... Trên cơ sở đó, Học viện kịp thời rà soát, điều chỉnh nội dung, CTĐT KSQS, chú trọng nâng cao năng lực thực hành, thực tế cho học viên; rèn luyện bản lĩnh, tác phong chỉ huy, điều hành của người sĩ quan; phát triển kỹ năng mềm và nhận thức trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp chuyên ngành đào tạo.

Trong đó, để đáp ứng yêu cầu vị trí công tác của học viên sau khi tốt nghiệp ra trường, Học viện điều chỉnh CTĐT đã và đang hướng tới việc phân luồng đào tạo theo hai hướng: kỹ sư công tác ở các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và kỹ sư công tác tại các viện, trường, nhà máy. Từng bước nghiên cứu áp dụng mô hình 4+1 trong đào tạo KSQS. Một số CTĐT chuyên ngành, ngoài khối kiến thức cơ sở, cơ bản và chuyên ngành, đã chú trọng đến phần kiến thức về chỉ huy, quản lý kỹ thuật; một số chuyên ngành về thiết kế, chế tạo các trang thiết bị quân sự đã chú trọng đến khối kiến thức về công nghệ nền, công nghệ đặc thù...

Có dịp chứng kiến không khí thi đua sôi nổi trong học tập trên giảng đường của học viên Lớp vũ khí-đạn khóa 49 về nội dung khí tài quang học. Trong đó, giảng viên truyền thụ kiến thức lý thuyết đi đôi trực tiếp hướng dẫn học viên thực hành cách sử dụng các khí tài quang học, như: ống nhòm, khí tài quang học đo góc phương hướng bàn. Các ý kiến trao đổi của học viên xoay quanh bài giảng được giảng viên phân tích rõ ràng, mạch lạc. "Bài giảng về khí tài quang học cũng như học tập các nội dung về chuyên ngành vũ khí, được giảng viên lên lớp lý thuyết gắn thực hành, giúp tôi cùng các học viên trong lớp dễ hiểu, dễ nhớ, biết cách sử dụng từng loại VKTBKT. Đây là cơ sở để khi tốt nghiệp ra trường, chúng tôi vận dụng vào thực tế tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị đạt kết quả tốt..." - Học viên Nguyễn Văn Thắng, Lớp vũ khí 1, thuộc Đại đội 249, Tiểu đoàn 2, cho biết.

TRẦN KIÊN

Nguồn: Nhân dân

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan nào!

THÔNG BÁO