QUỸ ƯƠM TẠO TIỀM NĂNG

Danh sách cá nhân ủng hộ Quỹ

Ngày
Danh sách
Số tiền
30/10/2017
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Ban liên lạc Khóa 22
10.000.000
19/10/2017
Đồng chí Nguyễn Duy Đồng - Khóa 12 Khoa CTQS (V2)
20.000.000
08/03/2017
Đồng chí Đinh Văn Khiển - Lớp Vũ khí Khóa 39
2.000.000
27/10/2015
Đồng chí Nguyễn Duy Công - Học viên Khóa 14
5.000.000đ
30/03/2015
Đ/c Phạm Thế Long - Nguyên Giám đốc Học viện
8.000.000
24/11/2014
Đ/c Phạm Thế Long - Nguyên Giám đốc Học viện
400.000
08/10/2014
Đ/c Lê Văn Hải (học viên Khóa 19)
10.000.000
09/06/2014
Đ/c Phạm Thế Long - Nguyên Giám đốc Học viện
4,200,000
11/11/2013
Đ/c Phạm Thế Long - Giám đốc Học viện (Tiền tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra Đảng)
700.000
27/08/2013
Đ/c Trần Văn Bình - K21
1,000,000
17/06/2013
Đồng chí Phạm Thế Long - Giám đốc Học viện
2,100,000
05/04/2013
Đồng chí Phạm Thế Long - Giám đốc Học viện
500,000
05/04/2013
Đồng chí Giáp - P1 (tiền thưởng từ quĩ Sáng tạo)
1,000,000
17/10/2012
Đ/c Vũ Thanh Hải - Phó Giám đốc Học viên (cựu học viên Khóa 12)
10,000,000
28/02/2012
Đồng chí Phạm Thế Long - Giám đốc Học viện
500,000
06/12/2011
Đồng chí Vũ Hữu Nghị - P8
500,000
06/12/2011
Đồng chí Phạm Hồng Minh - TĐ1
100,000
06/12/2011
Đồng chí Nguyễn X Dũng - H5
500,000
06/12/2011
Đồng chí Nguyễn V Năng - H5
500,000
06/12/2011
Đồng chí Lê Hữu Hưng - H5
100,000
06/12/2011
Đồng chí Ng Văn Phồn - H5
100,000
06/12/2011
Đồng chí Bùi Kim Tuyển - H5
100,000
06/12/2011
Đồng chí Tô Thanh Tùng - H5
50,000
06/12/2011
Đồng chí Hoàng Mạnh Hiếu - H5
50,000
06/12/2011
Đồng chí Hồ Thái Khánh - H5
50,000
06/12/2011
Đồng chí Phạm Văn Phúc - P4
300,000
06/12/2011
Đồng chí Nguyễn Vi Yên – H5
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Phạm Thế Long - Giám đốc Học viện
2,500,000
31/10/2011
Đồng chí Vũ Văn Luận - Chính ủy Học viện
2,000,000
31/10/2011
Đồng chí Trần Tấn Hùng - Phó Chính ủy Học viện
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Mai Ngọc Tác - PGĐ Học viện
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Công Định - PGĐ Học viện
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Vũ Thanh Hải - PGĐ Học viện
1,000,000
31/10/2011
Ông Đặng Đình Dùng - Phó Tổng Giám đốc
5,000,000
31/10/2011
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP
 
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Nguyên Trưởng ban Cán bộ - HVKTQS
1,000,000
31/10/2011
Ông An Mạnh Hùng - Con rể đ/c Trần Đình Ngân - Cựu giáo viên Khoa Vũ khí
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Đoàn Mạnh Hưng - Cựu học viên Khóa 4
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Trần Kiến Quốc - Cựu học viên Khóa 5
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Hải Giang - Cựu học viên Khóa 9
18,000,000
31/10/2011
Đồng chí Ngô Văn Sơn - Cựu học viên Khóa 10
5,000,000
31/10/2011
Đồng chí Đào Chí Thành Cựu học viên khóa 10
15,000,000
31/10/2011
Đồng chí Phan Đăng Sơn - Cựu học viên Khóa 12
5,000,000
31/10/2011
Đồng chí Trần Mạnh Đức - Cựu học viên Khóa 12
5,000,000
31/10/2011
Đồng chí Ngô Anh Trí - Cựu học viên Khóa 13
5,000,000
31/10/2011
Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Cựu học viên Khóa 14
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Bùi Đình Tế - Cựu học viên Khóa 15
20,000,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Văn Thái - Chủ nhiệm kỹ thuật QK1 - Cựu học viên Khóa 15
10,000,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Cựu học viên Khóa 17
5,000,000
31/10/2011
Đồng chí Vũ Quang Vinh - Cựu học viên Khóa 22
10,000,000
31/10/2011
Đồng chí Đoàn Quý Nhật Nam - Cựu học viên Khóa 32
500,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Thu Thủy - Học viên Khóa 42
200,000
31/10/2011
Đồng chí Đàm Thị Tố Nga - Phòng Chính trị
50,000
31/10/2011
Đồng chí Đỗ Duy Chinh - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Đỗ Ngọc Thanh - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Bùi Danh Huy - Phòng Chính trị
50,000
31/10/2011
Đồng chí Bùi Sơn Nam - Phòng Chính trị
300,000
31/10/2011
Đồng chí Cao Minh Tiến - Phòng Chính trị
500,000
31/10/2011
Đồng chí Hoàng Khánh Bình - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Hoàng Ngọc Thể - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Lê Trung Thành - Phòng Chính trị
50,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Minh Giám - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Tiến Giáp - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Văn Tài - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Phạm Văn Bái - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phòng Chính trị
50,000
31/10/2011
Đồng chí Trần Mạnh Quân - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Trần Nhật Thu - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Trần Thị Hòa - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Trần Văn Kết - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Vũ Văn Khiêm - Phòng Chính trị
100,000
31/10/2011
Đồng chí Dương Tử Cường - Phòng Đào tạo
500,000
31/10/2011
Đồng chí Hoàng Trung Kiên - Phòng Đào tạo
200,000
31/10/2011
Đồng chí Lê Minh Thái - Phòng Đào tạo
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Trọng Lưu - Phòng Đào tạo
500,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân - Phòng Hậu cần
500,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng- Văn phòng
500,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Ngọc Quyến - Văn phòng
500,000
31/10/2011
Đồng chí Phạm Mạnh Khái - Văn phòng
500,000
31/10/2011
Đồng chí Hồ Quang Huy - Phòng Kỹ thuật
500,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường
500,000
31/10/2011
Đồng chí Bùi Khắc Thanh - Phòng Sau đại học
200,000
31/10/2011
Đồng chí Lê Đình Sơn - Phòng Sau đại học
300,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Năng Thắng - Phòng Sau đại học
200,000
31/10/2011
Đồng chí Ngô Trọng Hùng - Phòng Sau đại học
100,000
31/10/2011
Đồng chí Vũ Quốc Trụ - Phòng Sau đại học
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Đặng Hùng Cường - Phòng Tài chính
200,000
31/10/2011
Đồng chí Đinh Ngọc Long - Phòng Tài chính
500,000
31/10/2011
Đồng chí Tạ Văn Hồng - Phòng Tài chính
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Đặng Huy Tú - Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD-ĐT
500,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD-ĐT
50,000
31/10/2011
Đồng chí Hoàng Tiến Bình - BanQuản lý dự án các phòng thí nghiệm
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Việt Thái - Khoa Hóa - Lý Kỹ thuật
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Ngô Thành Long - Khoa Công nghệ Thông tin
500,000
31/10/2011
Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Diệp - Khoa Ngoại ngữ
500,000
31/10/2011
Đồng chí Kiều Ngọc Dung - Khoa Ngoại ngữ
200,000
31/10/2011
Đồng chí Lê Minh Hiên - Khoa Ngoại ngữ
100,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Văn Tư - Khoa Ngoại ngữ
200,000
31/10/2011
Đồng chí Ngô Thu Hà - Khoa Ngoại ngữ
100,000
31/10/2011
Đồng chí Vũ Thị Khánh - Khoa Ngoại ngữ
200,000
31/10/2011
Đồng chí Đào Trọng Thắng - Khoa Động lực
500,000
31/10/2011
Đồng chí Bùi Khắc Gầy - Khoa Động lực
200,000
31/10/2011
Đồng chí Lại Văn Định - Khoa Động lực
100,000
31/10/2011
Đồng chí Lê Trung Dũng - Khoa Động lực
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Bảo Thái - Khoa Động lực
500,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Ngọc Ban - Khoa Động lực
100,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Khoa Động lực
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Vũ Đức Lập - Khoa Động lực
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Đào Văn Hiệp - Khoa Hàng không Vũ trụ
2,000,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Trung Định - Khoa Hàng không Vũ trụ
300,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Trọng Tuấn - Khoa Công tác Đảng. Công tác Chính trị
300,000
31/10/2011
Đồng chí Lưu Văn Ngọc - Khoa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
50,000
31/10/2011
Đồng chí Trần Đình Thắng - Khoa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
50,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Duy Quang - Khoa Quân sự
50,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Hồng Ký - Khoa Quân sự
50,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Khoa Quân sự
100,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Xuân Phú - Khoa Quân sự
50,000
31/10/2011
Đồng chí Phạm Đăng Đàn - Khoa Quân sự
50,000
31/10/2011
Đồng chí Phạm Văn Hợi - Khoa Quân sự
50,000
31/10/2011
Đồng chí Phùng Văn Luận - Khoa Quân sự
100,000
31/10/2011
Đồng chí Trần Ngọc Sáng - Khoa Quân sự
50,000
31/10/2011
Đồng chí Hồ Đức Vinh - Khoa Chỉ huy Tham mưu Kỹ thuật
500,000
31/10/2011
Đồng chí Hoàng Ngọc An - Khoa Chỉ huy Tham mưu Kỹ thuật
1,000,000
31/10/2011
Đồng chí Ngô Văn Hào - Trung tâm Huấn luyện 125 Vĩnh Phúc
100,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Tiến - Trung tâm Huấn luyện 125 Vĩnh Phúc
100,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành - Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt
100,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Trí Tá - Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt
500,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Văn Hợi - Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt
200,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Sáu - Tiểu đoàn 1
100,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Tiểu đoàn 2
50,000
31/10/2011
Đồng chí Lê Việt Hoàng - Tiểu đoàn 3
100,000
31/10/2011
Đồng chí Phạm Văn Quyền - Tiểu đoàn 4
50,000
31/10/2011
16 đồng chí không ghi tên
1,250,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Đức Hiếu – Trung tâm CNTT
200,000
31/10/2011
Đồng chí Lê Tuấn Khanh – Trung tâm CNTT
200,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Hoàng Sinh - Trung tâm CNTT
200,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Viết Cường - Trung tâm CNTT
100,000
31/10/2011
Đồn chí Phạm Thái Hưng - Trung tâm CNTT
100,000
31/10/2011
Đồng chí Hoàng Thanh Huy - Trung tâm CNTT
100,000
31/10/2011
Đồng chí Vũ Thế Linh - Trung tâm CNTT
100,000
31/10/2011
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Trung tâm CNTT
100,000
31/10/2011
Đồng chí Đỗ Thị Hằng Nga - Trung tâm CNTT
100,000
31/10/2011
Đồng chí Ngô Đức Hiếu - Trung tâm CNTT
100,000

QUỸ ƯƠM TẠO TIỀM NĂNG

THÔNG BÁO

VIDEO

Học viện KTQS - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Học viện KTQS - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Học viện kỹ thuật quân sự - Cái nôi đào tạo sỹ quan hàng đầu cho quân đội

Học viện kỹ thuật quân sự - Cái nôi đào tạo sỹ quan hàng đầu cho quân đội

Ngày nhập học của Học viên Học viện kỹ thuật Quân sự, Quân đội Việt Nam

Ngày nhập học của Học viên Học viện kỹ thuật Quân sự, Quân đội Việt Nam

Những điều cần biết khi thi tuyển vào Học viện KTQS

Những điều cần biết khi thi tuyển vào Học viện KTQS

Thủ khoa 30 điểm đầu quân về Học viện Quân sự, Quân đội Việt Nam

Thủ khoa 30 điểm đầu quân về Học viện Quân sự, Quân đội Việt Nam

Chủ Tịch Nước Dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự

Chủ Tịch Nước Dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự