Giám đốc Học viện làm việc với Viện Công nghệ Mô phỏng
Giám đốc Học viện làm việc với Viện Công nghệ Mô phỏng
  Ngày đăng : 14/03/2018 Lượt xem:  197

Chiều 12/3, Trung tướng GS.TSKH Nguyễn Công Định - Giám đốc Học viện đã có buổi làm việc với Viện Công nghệ Mô phỏng về việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Quyết định số 5784/QĐ-BQP ngày 24/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tới dự buổi làm việc có chỉ huy các cơ quan, phòng, ban chức năng trong Học viện.

Thay mặt Ban chỉ huy Viện, Đại tá PGS.TS Mai Quang Huy - Viện trưởng, báo cáo tóm tắt Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tự chủ trong giai đoạn ổn định 3 năm đầu (2018 - 2020). Bản Dự thảo Kế hoạch đã được Viện tổ chức xây dựng khoa học, phát huy trí tuệ tập thể, bám sát mục tiêu dài hạn trong Đề án tự chủ của Viện. Trong đó, thể hiện rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thành công 5 mục tiêu trong giai đoạn này gồm: Thực hiện các nội dung, trình tự chuyển đổi cơ chế theo đúng quy định tại các văn bản của Nhà nước và Quân đội; đưa mọi hoạt động của Viện đi vào ổn định phù hợp với cơ chế mới, xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống quản trị chuyên nghiệp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Viện cho những năm tiếp theo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động KHCN theo hướng hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm bám sát được nhu cầu thực tiễn huấn luyện đào tạo trong Quân đội. Kết thúc giai đoạn ổn định, Viện có thêm ít nhất 2 sản phẩm mang thương hiệu Học viện, thu nhập trung bình của cán bộ, nhân viên tăng 30% so với mức lương quân hàm; bảo đảm cân đối giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển tiềm lực lâu dài; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Các ý kiến phát biểu đóng góp của cán bộ, nhân viên Viện Công nghệ Mô phỏng thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện kế hoạch, ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể cũng như tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ. Chỉ huy các cơ quan chức năng cũng đã có những góp ý tham mưu cho bản Dự thảo Kế hoạch của Viện, những điểm lưu ý khi thực hiện và sẵn sàng giúp đỡ nghiệp vụ, phối hợp với Viện Công nghệ Mô phỏng thực hiện thành công nhiệm vụ tự chủ trong giai đoạn ổn định 3 năm đầu.  

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Chủ trương, quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về chuyển đổi hoạt động của Viện Công nghệ Mô phỏng sang cơ chế tự chủ nhằm nâng cao năng lực của tổ chức và đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Viện thông qua việc xây dựng, phát triển hệ thống quản trị tiên tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, có nhiều đóng góp thiết thực cho quân đội, góp phần xây dựng uy tín và thương hiệu của Học viện. Đồng thời, yêu cầu Viện Công nghệ Mô phỏng và các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ thực hiện thành công Kế hoạch tự chủ trong giai đoạn ổn định 3 năm đầu. Cụ thể là, Viện Công nghệ Mô phỏng khẩn trương hoàn chỉnh bản Kế hoạch trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng và cụ thể hóa thêm một số nội dung về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cơ quan chức năng ra các văn bản hướng dẫn cụ thể hóa cơ chế quản lý của từng ngành đối với Viện Công nghệ Mô phỏng trong giai đoạn 2018 - 2020. Đồng chí Giám đốc Học viện cũng giao cho Viện Công nghệ Mô phỏng nghiên cứu xây dựng và thực hiện mô hình Viện thông minh đồng thời với quá trình chuyển đổi cơ chế mới.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự ủng hộ của các cơ quan chức năng, toàn thể cán bộ, nhân viên Viện Công nghệ Mô phỏng hoàn toàn tin tưởng và quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu tự chủ đã đề ra.   

Trương Khánh Nghĩa - V1

Quay Về

GIỚI THIỆU

            Với vai trò là một Trung tâm đào tạo và NCKH lớn của Quân đội và Nhà nước, hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc đồng thời tham gia tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ được tiến hành chu đáo, có tính khả thi cao trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tiễn của các đơn vị trong và ngoài Quân đội và bám sát chiến lược KHCN của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và định hướng NCKH của Học viện. Trong giai đoạn 2003-2008 Học viện thực hiện 273 đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng, cấp ngành, cấp cơ sở và các đề tài NCKH của học viên, sinh viên, tất cả 100% các đề tài, dự án trên đã được nghiệm thu, trong đó hơn 82% nghiệm thu đúng theo kế hoạch.


         Hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của Học viện đã có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phục vụ ANQP và cả nước, như trực tiếp phục vụ các chương trình thiết kế, chế tạo, cải tiến, hiện đại hoá, khai thác hiệu quả các vũ khí trang bị kỹ thuật (tên lửa, ra đa, súng, pháo, đạn, thuốc phóng-thuốc nổ, khí tài quang học, thông tin liên lạc, xe tăng-thiết giáp, tàu chiến, công trình ngầm, cầu cảng, sân bay, công trình biển đảo …). Với các thành tích hoạt động KHCN trong giai đoạn 2003-2008, Học viện đã được các khen thưởng: 01 Giải thưởng Nhà nước về KHCN; 08 Bằng khen cấp BQP; Giải thưởng Vifotec: 03 giải nhì, 01 giải khuyến khích; 01 Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba, 01 Huy chương đồng triển lãm sáng tạo quốc tế (Seoul 2008).


        Các hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của Học viện được gắn với đào tạo, gắn kết với các Viện NCKH, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. NCKH của học viên, sinh viên là hoạt động điển hình cho gắn kết của hoạt động NCKH và đào tạo. Học viện có liên hệ mật thiết với Viện Khoa học – Công nghệ Việt Nam, Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, Viện khoa học – Công nghệ Quân sự, Các Viện thuộc Tổng cục CNQP (Viện Vũ khí, Viện Thuốc phóng - thuốc nổ), Tổng cục Kỹ thuật (Viện cơ giới quân sự …). Học viện có quan hệ hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí, Tập đoàn than và khoáng sản TKV, Tổng công ty 18 Lilama, Bộ Công an…. .

Học viện là một trong năm thành viên sáng lập “Câu lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật” hoạt động từ năm 1990 đến nay, tạo được sự hợp tác giữa các lực lượng NCKH của các trường đại học kỹ thuật, hướng đến giải quyết các vấn đề KHCN phục vụ quốc phòng, phục vụ quốc gia. Học viện khuyến khích mọi người đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền tác giả khi có sáng chế, giải pháp hữu ích trong các năm qua đã đăng ký 03 giải pháp hữu ích với cục Sở hữu trí tuệ.