Học viện KTQS tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh
Học viện KTQS tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh
  Ngày đăng : 05/04/2017 Lượt xem:  2257
Ngày 02/4, Học viện KTQS đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho NCS Đào Công Bình với đề tài: “Áp dụng nguyên lý thế năng biến dạng cực tiểu Castigliano để nghiên cứu xác định trạng thái ứng suất – biến dạng của đất đá xung quanh công trình ngầm”, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt; mã số: 62 58 02 06, do GS. TSKH Hà Huy Cương và PGS. TS Ngô Hà Sơn hướng dẫn.

Tham gia Hội đồng chấm Luận án có: GS. TS Nguyễn Văn Lệ - Trường Đại học Thủy Lợi, Chủ tịch Hội đồng; GS. TS Nguyễn Mạnh Yên – Trường Đại học Xây dựng HN, Phản biện 1; GS. TS Phạm Ngọc Khánh – Trường Đại học Thủy Lợi, Phản biện 2; PGS.TSKH Nguyễn Văn Cận – Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phản biện 3; PGS. TS Trần Chủng - Viện Khoa học & Công nghệ XD, Ủy viên Hội đồng; PGS. TS Nguyễn Tương Lai - Học viện KTQS, Thư ký Hội đồng.

Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đề tài luận án của NCS Đào Công Bình giải quyết bài toán xác định trạng thái ứng suất – biến dạng của đất đá xung quanh công trình ngầm với kết cấu chống đỡ khác nhau, có xét đến tương tác ứng suất và tương tác chuyển vị giữa môi trường đất đá và công trình ngầm theo nguyên lý thế năng biến dạng cực tiểu.

Ngoài ra, Luận án đã đưa ra rất nhiều đóng góp mới như: Xây dựng mô hình mới xác định trường ứng suất, biến dạng của đất đá xung quanh công trình ngầm; Xây dựng được một phương pháp mới để xác định trạng thái ứng suất – biến dạng của môi trường đất đá xung quanh công trình ngầm ở giai đoạn trước và sau khi có công trình ngầm; Dùng hàm fmincon của Matlab giải trực tiếp bài toán tối ưu cực tiểu hoá hàm mục tiêu lập ra từ nguyên lý Castigliano; Thử nghiệm số để khẳng định sự chính xác của phương pháp tính và độ tin cậy của các thuật toán và chương trình tính đã lập; Đóng góp một phương pháp giải mới trong lý thuyết xác định trạng thái ứng suất - biến dạng của môi trường đất đá trước và sau khi xây dựng công trình ngầm.

Với số phiếu tán thành 6/6 của các thành viên Hội đồng, chúc mừng NCS Đào Công Bình đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Học viện KTQS.    

 

                                                                                                    Nguyễn Danh Đức Phúc 
Quay Về

GIỚI THIỆU

            Với vai trò là một Trung tâm đào tạo và NCKH lớn của Quân đội và Nhà nước, hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc đồng thời tham gia tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ được tiến hành chu đáo, có tính khả thi cao trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tiễn của các đơn vị trong và ngoài Quân đội và bám sát chiến lược KHCN của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và định hướng NCKH của Học viện. Trong giai đoạn 2003-2008 Học viện thực hiện 273 đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng, cấp ngành, cấp cơ sở và các đề tài NCKH của học viên, sinh viên, tất cả 100% các đề tài, dự án trên đã được nghiệm thu, trong đó hơn 82% nghiệm thu đúng theo kế hoạch.


         Hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của Học viện đã có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phục vụ ANQP và cả nước, như trực tiếp phục vụ các chương trình thiết kế, chế tạo, cải tiến, hiện đại hoá, khai thác hiệu quả các vũ khí trang bị kỹ thuật (tên lửa, ra đa, súng, pháo, đạn, thuốc phóng-thuốc nổ, khí tài quang học, thông tin liên lạc, xe tăng-thiết giáp, tàu chiến, công trình ngầm, cầu cảng, sân bay, công trình biển đảo …). Với các thành tích hoạt động KHCN trong giai đoạn 2003-2008, Học viện đã được các khen thưởng: 01 Giải thưởng Nhà nước về KHCN; 08 Bằng khen cấp BQP; Giải thưởng Vifotec: 03 giải nhì, 01 giải khuyến khích; 01 Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba, 01 Huy chương đồng triển lãm sáng tạo quốc tế (Seoul 2008).


        Các hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của Học viện được gắn với đào tạo, gắn kết với các Viện NCKH, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. NCKH của học viên, sinh viên là hoạt động điển hình cho gắn kết của hoạt động NCKH và đào tạo. Học viện có liên hệ mật thiết với Viện Khoa học – Công nghệ Việt Nam, Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, Viện khoa học – Công nghệ Quân sự, Các Viện thuộc Tổng cục CNQP (Viện Vũ khí, Viện Thuốc phóng - thuốc nổ), Tổng cục Kỹ thuật (Viện cơ giới quân sự …). Học viện có quan hệ hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí, Tập đoàn than và khoáng sản TKV, Tổng công ty 18 Lilama, Bộ Công an…. .

Học viện là một trong năm thành viên sáng lập “Câu lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật” hoạt động từ năm 1990 đến nay, tạo được sự hợp tác giữa các lực lượng NCKH của các trường đại học kỹ thuật, hướng đến giải quyết các vấn đề KHCN phục vụ quốc phòng, phục vụ quốc gia. Học viện khuyến khích mọi người đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền tác giả khi có sáng chế, giải pháp hữu ích trong các năm qua đã đăng ký 03 giải pháp hữu ích với cục Sở hữu trí tuệ.