Kết quả đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu năm 2017
Kết quả đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu năm 2017
  Ngày đăng : 05/04/2017 Lượt xem:  768

Ngày 04/4, tại Phòng họp số 503 - Nhà S5, Hội đồng Khoa học & Công nghệ cấp cơ sở do Đại tá PGS. TS Nguyễn Thái Dũng - Chủ nhiệm Khoa Vũ khí, Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu sáng kiến cấp Ngành (BTTM) trong kế hoạch năm 2017 “Xây dựng chương trình máy tính thi trắc nghiệm khách quan môn học trang bị điển hình khí tài quang học” do Đại tá PGS. TS Hà Nguyên Bình - Bộ môn Khí tài quang học làm chủ sáng kiến.

Sau khi nghe chủ sáng kiến báo cáo nội dung nghiên cứu, Hội đồng đưa ra kết quả đánh giá cụ thể như sau:

- Đánh giá chung: Sáng kiến hoàn thành mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm.  

- Kết quả: Đạt yêu cầu (áp dụng mức đánh giá cơ sở).

Kết thúc buổi nghiệm thu, đồng chí Chủ tịch Hội đồng kết luận:

- Sáng kiến là phần mềm đóng gói với ngân hàng câu hỏi theo kết cấu của nội dung môn học. Với phần mềm này, việc ra đề thi và công bố kết quả thi được thực hiện khách quan, giao diện tốt.

- Biểu dương chủ nhiệm sáng kiến đã chủ động nghiên cứu và hoàn thành trước thời hạn 8 tháng (tháng 12/2017), đảm bảo đúng các quy định về thực hiện sáng kiến và thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu đã được Bộ Tổng Tham mưu/Bộ Quốc phòng phê duyệt.

- Đề nghị chủ nhiệm sáng kiến hoàn thiện, bổ sung báo cáo tổng kết sáng kiến theo ý kiến góp của các thành viên tham dự và tiếp tục phát huy, phát triển các hướng nghiên cứu trong phục vụ công tác đào tạo và NCKH đối với phần mềm mang tính ứng dụng cao hơn đối với các môn học khác.

                                                                                         Nguyễn Thị Lan Hương - P6

Quay Về

GIỚI THIỆU

            Với vai trò là một Trung tâm đào tạo và NCKH lớn của Quân đội và Nhà nước, hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc đồng thời tham gia tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ được tiến hành chu đáo, có tính khả thi cao trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tiễn của các đơn vị trong và ngoài Quân đội và bám sát chiến lược KHCN của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và định hướng NCKH của Học viện. Trong giai đoạn 2003-2008 Học viện thực hiện 273 đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng, cấp ngành, cấp cơ sở và các đề tài NCKH của học viên, sinh viên, tất cả 100% các đề tài, dự án trên đã được nghiệm thu, trong đó hơn 82% nghiệm thu đúng theo kế hoạch.


         Hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của Học viện đã có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phục vụ ANQP và cả nước, như trực tiếp phục vụ các chương trình thiết kế, chế tạo, cải tiến, hiện đại hoá, khai thác hiệu quả các vũ khí trang bị kỹ thuật (tên lửa, ra đa, súng, pháo, đạn, thuốc phóng-thuốc nổ, khí tài quang học, thông tin liên lạc, xe tăng-thiết giáp, tàu chiến, công trình ngầm, cầu cảng, sân bay, công trình biển đảo …). Với các thành tích hoạt động KHCN trong giai đoạn 2003-2008, Học viện đã được các khen thưởng: 01 Giải thưởng Nhà nước về KHCN; 08 Bằng khen cấp BQP; Giải thưởng Vifotec: 03 giải nhì, 01 giải khuyến khích; 01 Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba, 01 Huy chương đồng triển lãm sáng tạo quốc tế (Seoul 2008).


        Các hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của Học viện được gắn với đào tạo, gắn kết với các Viện NCKH, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. NCKH của học viên, sinh viên là hoạt động điển hình cho gắn kết của hoạt động NCKH và đào tạo. Học viện có liên hệ mật thiết với Viện Khoa học – Công nghệ Việt Nam, Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, Viện khoa học – Công nghệ Quân sự, Các Viện thuộc Tổng cục CNQP (Viện Vũ khí, Viện Thuốc phóng - thuốc nổ), Tổng cục Kỹ thuật (Viện cơ giới quân sự …). Học viện có quan hệ hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí, Tập đoàn than và khoáng sản TKV, Tổng công ty 18 Lilama, Bộ Công an…. .

Học viện là một trong năm thành viên sáng lập “Câu lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật” hoạt động từ năm 1990 đến nay, tạo được sự hợp tác giữa các lực lượng NCKH của các trường đại học kỹ thuật, hướng đến giải quyết các vấn đề KHCN phục vụ quốc phòng, phục vụ quốc gia. Học viện khuyến khích mọi người đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền tác giả khi có sáng chế, giải pháp hữu ích trong các năm qua đã đăng ký 03 giải pháp hữu ích với cục Sở hữu trí tuệ.