Học viện tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ cho học viên cao học Khóa 26B
Học viện tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ cho học viên cao học Khóa 26B
  Ngày đăng : 23/06/2016 Lượt xem:  5385

Ngày 19/6, Học viện đã tổ chức bảo vệ luận văn cho 21 học viên cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ Khóa 26B. Tham gia Hội đồng chấm luận văn có các GS, PGS, thầy giáo giàu kinh nghiệm trong công tác đào tạo, quản lý khoa học công nghệ trong và ngoài Học viện. 

Dưới sự định hướng, hướng dẫn tận tình của giáo viên, các học viên đã hoàn thành tốt nội dung luận văn với nhiều đề tài đa dạng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản lý tại các đơn vị. Sau khi nghe học viên báo cáo kết quả đề tài, các thành viên Hội đồng đã đưa ra những đánh giá, câu hỏi nhằm làm rõ thêm một số nội dung của luận án và được các học viên tiếp thu, trả lời tốt.

Kết quả, Hội đồng đã thống nhất và đánh giá: 100% luận văn đều đạt loại Khá, Giỏi và Xuất sắc (loại Xuất sắc đạt 10%). Trong đó, nổi bật là luận văn với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản lý khoa học và công nghệ của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an” của học viên Nguyễn Duy Hưng đạt loại Xuất sắc với điểm số 9,3/10.

Buổi bảo vệ luận văn đã thành công tốt đẹp. Các học viên cảm thấy vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Học viện, các thầy cô giáo Bộ môn Quản lý Khoa học và Công nghệ -  Khoa Cơ khí, Phòng Sau đại học và các cơ quan chức năng đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ các học viên hoàn thành chương trình cao học.

                                                                                                                      Phạm Hoài Thu 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
Quay Về
Có lỗi xảy ra. Error: Unable to load the Article Details page.

GIỚI THIỆU

            Với vai trò là một Trung tâm đào tạo và NCKH lớn của Quân đội và Nhà nước, hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc đồng thời tham gia tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ được tiến hành chu đáo, có tính khả thi cao trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tiễn của các đơn vị trong và ngoài Quân đội và bám sát chiến lược KHCN của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và định hướng NCKH của Học viện. Trong giai đoạn 2003-2008 Học viện thực hiện 273 đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng, cấp ngành, cấp cơ sở và các đề tài NCKH của học viên, sinh viên, tất cả 100% các đề tài, dự án trên đã được nghiệm thu, trong đó hơn 82% nghiệm thu đúng theo kế hoạch.


         Hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của Học viện đã có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phục vụ ANQP và cả nước, như trực tiếp phục vụ các chương trình thiết kế, chế tạo, cải tiến, hiện đại hoá, khai thác hiệu quả các vũ khí trang bị kỹ thuật (tên lửa, ra đa, súng, pháo, đạn, thuốc phóng-thuốc nổ, khí tài quang học, thông tin liên lạc, xe tăng-thiết giáp, tàu chiến, công trình ngầm, cầu cảng, sân bay, công trình biển đảo …). Với các thành tích hoạt động KHCN trong giai đoạn 2003-2008, Học viện đã được các khen thưởng: 01 Giải thưởng Nhà nước về KHCN; 08 Bằng khen cấp BQP; Giải thưởng Vifotec: 03 giải nhì, 01 giải khuyến khích; 01 Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba, 01 Huy chương đồng triển lãm sáng tạo quốc tế (Seoul 2008).


        Các hoạt động NCKH và phát triển công nghệ của Học viện được gắn với đào tạo, gắn kết với các Viện NCKH, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. NCKH của học viên, sinh viên là hoạt động điển hình cho gắn kết của hoạt động NCKH và đào tạo. Học viện có liên hệ mật thiết với Viện Khoa học – Công nghệ Việt Nam, Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, Viện khoa học – Công nghệ Quân sự, Các Viện thuộc Tổng cục CNQP (Viện Vũ khí, Viện Thuốc phóng - thuốc nổ), Tổng cục Kỹ thuật (Viện cơ giới quân sự …). Học viện có quan hệ hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí, Tập đoàn than và khoáng sản TKV, Tổng công ty 18 Lilama, Bộ Công an…. .

Học viện là một trong năm thành viên sáng lập “Câu lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật” hoạt động từ năm 1990 đến nay, tạo được sự hợp tác giữa các lực lượng NCKH của các trường đại học kỹ thuật, hướng đến giải quyết các vấn đề KHCN phục vụ quốc phòng, phục vụ quốc gia. Học viện khuyến khích mọi người đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền tác giả khi có sáng chế, giải pháp hữu ích trong các năm qua đã đăng ký 03 giải pháp hữu ích với cục Sở hữu trí tuệ.