Học viện tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ cho học viên cao học Khóa 26B
Học viện tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ cho học viên cao học Khóa 26B
  Ngày đăng : 23/06/2016 Lượt xem:  5376

Ngày 19/6, Học viện đã tổ chức bảo vệ luận văn cho 21 học viên cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ Khóa 26B. Tham gia Hội đồng chấm luận văn có các GS, PGS, thầy giáo giàu kinh nghiệm trong công tác đào tạo, quản lý khoa học công nghệ trong và ngoài Học viện. 

Dưới sự định hướng, hướng dẫn tận tình của giáo viên, các học viên đã hoàn thành tốt nội dung luận văn với nhiều đề tài đa dạng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản lý tại các đơn vị. Sau khi nghe học viên báo cáo kết quả đề tài, các thành viên Hội đồng đã đưa ra những đánh giá, câu hỏi nhằm làm rõ thêm một số nội dung của luận án và được các học viên tiếp thu, trả lời tốt.

Kết quả, Hội đồng đã thống nhất và đánh giá: 100% luận văn đều đạt loại Khá, Giỏi và Xuất sắc (loại Xuất sắc đạt 10%). Trong đó, nổi bật là luận văn với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản lý khoa học và công nghệ của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an” của học viên Nguyễn Duy Hưng đạt loại Xuất sắc với điểm số 9,3/10.

Buổi bảo vệ luận văn đã thành công tốt đẹp. Các học viên cảm thấy vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Học viện, các thầy cô giáo Bộ môn Quản lý Khoa học và Công nghệ -  Khoa Cơ khí, Phòng Sau đại học và các cơ quan chức năng đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ các học viên hoàn thành chương trình cao học.

                                                                                                                      Phạm Hoài Thu 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
Quay Về
Có lỗi xảy ra. Error: Unable to load the Article Details page.