Liên kết với các đối tác

* Hợp tác với các trường ĐH Nga

      1. Trường Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Bauman

      2. Trường Đại học Hàng không Matxcơva

      3. Đại học Bách khoa Xanh Petecbua

      4. Đại học Xây dựng Matxcơva (MGSU)

      5. Đại học Kỹ thuật điện Xanh Petecbua (LETI)

      6. Đại học Kinh tế, Thống kê và Tin học Matxcơva (MESI)

      7. Đại học CNTT, Cơ khí và Quang học Xanh Petecbua

      8. Đại học Quản lý Liên bang Nga

      9. Đại học Thép và Hợp kim Matxcơva

 

* Hợp tác với các trường ĐH Trung Quốc

1. Đại học Công nghệ Bắc Kinh

2. Đại học Thanh Hoa

3. Đại học Công nghệ và Khoa học Nam Kinh

4. Đại học Công nghệ và Khoa học Hoa Đông

5. Đại học Kỹ thuật điện tử Tây An

6. Đại học Giao thông Tây An


* Hợp tác với các trường ĐH khác

      1. Hợp tác với trường Đại học Quốc phòng Brno/CH Séc

      2. Hợp tác với Trung tâm SBA Đại học Viên/ CH Áo

      3. Hợp tác với Học viện KTQS Warsaw/Ba Lan

      4. Các trường Đại học Nhật Bản:

          - Đại học Phòng vệ Nhật Bản

          - Đại học Điện - Truyền thông Nhật Bản

      5. Các trường Đại học Australia:

          - Đại học New South Wales cơ sở tại Canberra

          - Đại học Sydney