Khối Hệ, Tiểu đoàn

1. Tiểu đoàn 1 - Tiểu đoàn trưởng: Đại tá, Phạm Văn Thính 

2. Tiểu đoàn 2 - Tiểu đoàn trưởng: Thượng tá Nguyễn Văn Lực

3. Tiểu đoàn 3 - Tiểu đoàn trưởng: Đại tá Phạm Hồng Minh

4.Tiểu đoàn 4 - Tiểu đoàn trưởng: Thượng tá Vũ Nam Hải

5. Hệ Quốc tế - Hệ trưởng: Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu

6. Hệ Quản lý học viên IV - Hệ trưởng: Thượng tá Nguyễn Văn Thức

7. Hệ Quản lý học viên Sau đại học - Hệ trưởng: Đại tá Nguyễn Ngọc Quyến

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Học viện KTQS - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Học viện KTQS - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Học viện kỹ thuật quân sự - Cái nôi đào tạo sỹ quan hàng đầu cho quân đội

Học viện kỹ thuật quân sự - Cái nôi đào tạo sỹ quan hàng đầu cho quân đội

Ngày nhập học của Học viên Học viện kỹ thuật Quân sự, Quân đội Việt Nam

Ngày nhập học của Học viên Học viện kỹ thuật Quân sự, Quân đội Việt Nam

Những điều cần biết khi thi tuyển vào Học viện KTQS

Những điều cần biết khi thi tuyển vào Học viện KTQS

Thủ khoa 30 điểm đầu quân về Học viện Quân sự, Quân đội Việt Nam

Thủ khoa 30 điểm đầu quân về Học viện Quân sự, Quân đội Việt Nam

Chủ Tịch Nước Dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự

Chủ Tịch Nước Dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự