BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

Trung tướng, GS.TSKH Nguyễn Công Định
Điện thoại: 069.698.251

- Chủ trì về quân sự; chỉ đạo mọi mặt công tác đào tạo, khoa học công nghệ, quân sự - hành chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư chiều sâu và xây dựng cơ bản.

- Trực tiếp phụ trách định hướng phát triển Giáo dục - Đào tạo và Khoa học - Công nghệ; hợp tác quốc tế; công tác biên chế, tổ chức; tài chính; xây dựng cơ bản.

- Phụ trách công tác đào tạo sau đại học, các hợp đồng về liên kết đào tạo sau đại học.

- Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư chiều sâu phòng thí nghiệm từ nguồn ngân sách tập trung phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Phụ trách phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành Học viện.

 

CHÍNH ỦY HỌC VIỆN

Thiếu tướng, ThS Cao Minh Tiến  
Điện thoại: 069.698.252

Chủ trì về chính trị; chỉ đạo toàn bộ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Phụ trách công tác viết sử, tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT và chỉ đạo công tác giáo dục khoa học xã hội & nhân văn.

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHÍNH ỦY HỌC VIỆN

Thiếu tướng Phạm Ngọc Thắng  
Điện thoại: 069.698.257

Phụ trách công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm; công tác quần chúng: thanh niên, phụ nữ, công đoàn; công tác bảo vệ an ninh; công tác quản lý hoạt động của học viên dân sự hệ đại học, cao đẳng và các nhiệm vụ khác do Chính uỷ Học viện phân công.

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phụ trách Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Kỳ Nam
Điện thoại: 069.698.551

- Phụ trách chung về hoạt động khoa học công nghệ, hợp đồng nghiên cứu lao động sản xuất, dịch vụ và Thông tin khoa học quân sự. Phụ trách tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học công nghệ các cấp, các hoạt động thông tin - thư viện.

- Phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học trong học viên bậc đại học và sau đại học; hoạt động của các câu lạc bộ chuyên ngành trong Học viện (Cơ điện tử, …).

- Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế và quản lý lưu học sinh quân sự.

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phụ trách kỹ thuật

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Lạc Hồng
Điện thoại: 069.698.255

- Chỉ đạo công tác quản lý, bảo đảm kỹ thuật, khai thác hiệu quả các cơ sở kỹ thuật và công tác hậu cần.

- Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, nâng cấp các phòng thí nghiệm, lớp trang bị, phòng học chuyên dùng, trạm xưởng, bài thí nghiệm phục vụ đào tạo đại học và cao đẳng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, chi theo các chương trình mục tiêu và kinh phí hỗ trợ của Học viện.

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phụ trách Đào tạo 

Đại tá, PGS.TS Lê Minh Thái

Điện thoại: 069.698.552

- Phụ trách công tác đào tạo đại học và cao đẳng, các hợp đồng về liên kết đào tạo đại học và cao đẳng, đào tạo đại học theo chương trình tiên tiến.

- Phụ trách công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo; đảm bảo chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học của Học viện; chuẩn năng lực ngoại ngữ của cán bộ, giáo viên Học viện.

- Phụ trách phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, quản lý năng lực các phòng thí nghiệm của Học viện.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phụ trách Quân sự - Hành chính 

Thiếu tướng Trần Tuấn Tú
Điện thoại: 069.698.256

Phụ trách công tác quân sự - hành chính, thanh tra; công tác quản lý, rèn luyện học viên và xây dựng nề nếp chính quy trong Học viện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Học viện KTQS - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Học viện KTQS - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

Học viện kỹ thuật quân sự - Cái nôi đào tạo sỹ quan hàng đầu cho quân đội

Học viện kỹ thuật quân sự - Cái nôi đào tạo sỹ quan hàng đầu cho quân đội

Ngày nhập học của Học viên Học viện kỹ thuật Quân sự, Quân đội Việt Nam

Ngày nhập học của Học viên Học viện kỹ thuật Quân sự, Quân đội Việt Nam

Những điều cần biết khi thi tuyển vào Học viện KTQS

Những điều cần biết khi thi tuyển vào Học viện KTQS

Thủ khoa 30 điểm đầu quân về Học viện Quân sự, Quân đội Việt Nam

Thủ khoa 30 điểm đầu quân về Học viện Quân sự, Quân đội Việt Nam

Chủ Tịch Nước Dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự

Chủ Tịch Nước Dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự