Đào tạo
Đóng
  
  
  
  
  
  
  
  

Hoạt động NCKH, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một trong những nội dung quan trọng, góp phần xây dựng Học viện KTQS trở thành trung tâm đào tào và nghiên cứu khoa học lớn của Quân đội nói riêng và Nhà nước nói chung. Trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên, học viên, sinh viên trong Học viện đã tích cực tham gia và đạt được nhiều thành tích cao, góp phần tô thắm thêm thành tích chung của Học viện. 

  

Ngày 25/9, Khoa Cơ khí đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2016 - 2017. Tham gia Hội nghị là các giáo viên của 07 Bộ môn trong Khoa.

  
Trang 8 trong 60Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối