Đào tạo
Đóng
  

Căn cứ tiến trình đào tạo năm học 2013 - 2014 của các lớp kỹ sư dân sự Khóa 9, 10, 11, 12 và Lớp CNTT 47 - hệ kỹ sư quân sự, Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần trong học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 như sau:

  
  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện về việc thí điểm triển khai đào tạo cử nhân/kỹ sư ngành Công nghệ thông tin (CNTT) cho sinh viên dân sự theo mô hình 4+1, Phòng Đào tạo xây dựng hướng dẫn thực hiện như sau:

  
  
  
  
  
  
  
Trang 55 trong 60Đầu tiên    Trước   50  51  52  53  54  [55]  56  57  58  59  Tiếp   Cuối