Đào tạo
Đóng
  
  
  
  
  

Hoạt động NCKH, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một trong những nội dung quan trọng, góp phần xây dựng Học viện KTQS trở thành trung tâm đào tào và nghiên cứu khoa học lớn của Quân đội nói riêng và Nhà nước nói chung. Trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên, học viên, sinh viên trong Học viện đã tích cực tham gia và đạt được nhiều thành tích cao, góp phần tô thắm thêm thành tích chung của Học viện. 

  

Ngày 25/9, Khoa Cơ khí đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2016 - 2017. Tham gia Hội nghị là các giáo viên của 07 Bộ môn trong Khoa.

  
  
  

Ngày 16/9, tại Hội trường S5, Trung tâm Ngoại ngữ đã tổ chức buổi trao đổi, giới thiệu về các khóa học ngoại ngữ cho các tân sinh viên Khóa 16. Đây là nhiệm vụ cần thiết giúp sinh viên của Học viện có định hướng, quyết tâm học tập, nâng cao chất lượng học ngoại ngữ cũng như đảm bảo chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ B1.

  
Trang 4 trong 56Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối