Thông báo về việc đăng ký bổ sung cho sinh viên Khóa 12 và các khóa tốt nghiệp chậm trong học kỳ phụ
Đóng
Thông báo về việc đăng ký bổ sung cho sinh viên Khóa 12 và các khóa tốt nghiệp chậm trong học kỳ phụ
  Ngày đăng : 13/03/2018 Lượt xem:  895

Thông báo về việc đăng ký bổ sung cho sinh viên Khóa 12 và các khóa tốt nghiệp chậm trong học kỳ phụ học kỳ 2

 Căn cứ kết quả đăng ký học tập của sinh viên sau đợt đăng ký học kỳ phụ, học kỳ 2 năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo sẽ mở thêm lớp và đăng ký bổ sung (offline) cho sinh viên Khóa 12 và các khóa tốt nghiệp chậm vào các lớp học phần đã đầy lớp.

Thời gian: Từ 13h30' ngày 13/3/2018 đến 16h00 ngày 14/3/2018.

Địa điểm: Ban Kế hoạch - Phòng Đào tạo - Tầng 7 Nhà S4.

Đối tượng: Sinh viên Khóa 12 và các khóa tốt nghiệp chậm.

                                                                                                  Phòng Đào tạo

Quay Về