Đào tạo

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

     

- Thời gian đào tạo là 5 năm. Trong 5 năm học, mỗi năm được chia thành 2 học kỳ (học kỳ 1 bắt đầu 4/9 và kết thúc 15/1, học kỳ 2 bắt đầu từ 16/1 và kết thúc 30/6).

- Tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông phải qua kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia hàng năm.

- Chương trình đào tạo được chia thành 4 khối kiến thức

+ Các môn học khối kiến thức cơ bản

+ Các môn học khối cơ sở ngành và chuyên ngành

+ Các môn học khối kiến thức chuyên ngành theo hướng đào tạo

+ Khối kiến thức về Khoa học xã hội-Nhân văn và Giáo dục quốc phòng

 

                                CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

         

TT

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

I

Kỹ thuật xây dựng

52580208

1

CN Xây dựng dân dụng và công nghiệp

II

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

2

CN Cầu đường

III

Công nghệ kỹ thuật hóa học

52510401

3

CN Công nghệ hóa học

IV

Công nghệ kỹ thuật môi trường

52510406

4

CN Kỹ thuật môi trường

V

Công nghệ thông tin

52480201

5

CN Công nghệ dữ liệu

6

CN Phát triển ứng dụng đa phương tiện

7

CN An toàn thông tin

VI

Hệ thống thông tin

52480104

8

CN Hệ thống thông tin quản lý

VII

Kỹ thuật phần mềm

52480103

9

CN Công nghệ phần mềm

VIII

Khoa học máy tính

52480101

10

CN Khoa học tri thức

11

CN Công nghệ game và mô phỏng

IX

Truyền thông và mạng máy tính

52480102

12

CN Công nghệ mạng

X

Kỹ thuật cơ khí

52520103

13

CN Công nghệ chế tạo máy

14

CN Ô tô

XI

Kỹ thuật cơ điện tử

52520114

15

CN Cơ điện tử

XII

Kỹ thuật điện, điện tử

52520201

16

CN Điện tử viễn thông

XIII

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52520216

17

CN Điện tử y sinh

18

CN Điều khiển công nghiệp

19

CN Tự động hóa